Salgsbetingelser

Generelt
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.categoryone.cc er bare tilgjengelig på norsk. For å kunne handle på www.categoryone.cc må du ha fylt 18 år. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp kan disse lovene søkes opp på lovdata.no. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, SMS, brev, eller lignende. 
1. Parter
'Selger' er: CategoryOne AS, Fagerstrandveien 38D, 1368 Stabekk, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 918 019 871, telefon: 977 49 101, e-post: hello@categoryone.cc, og blir i det følgende benevnt 'vi' eller 'oss'. 
'Kjøper' er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt 'du', 'deg', 'din' eller 'ditt'.
2. Handle i nettbutikken
Her har vi beskrevet kjøpsprosessen slik at du alltid kan føle deg trygg når du handler på nett.
Orienter deg om produktene
Velg ønsket produkt
Legg i handlekurv
Velg forsendelse og betalingsmåte
Eventuell registrering av kundeprofil hos CategoryOne
Kontroll av bestillingen
Bekreft din bestilling og aksept av salgsvilkårene
Motta ordrebekreftelse
3. Din bestilling
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på e-postadressen du har oppgitt. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser. Du kan lese mer om dine ordre på 'min konto' på www.categoryone.cc eller ta kontakt med oss på hello@categoryone.cc.
Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg..
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra CategoryOne sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan CategoryOne ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.
Vi har mulighet til å gjøre endringer frem til varen sendes fra vårt lager. Dersom varen er sendt fra vårt lager må du benytte angreretten din.
4. Betaling
Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Ordreoversikten vil inkludere alle utgifter forbundet med varen som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Som betalingsmiddel kan du velge blant de betalingsmetoder vi tilbyr i kjøpsprosessen. For å minimere risikoen for uautorisert adgang blir dine betalingskortopplysninger kryptert. Når vi har mottatt din bestilling, foretar vi en reservasjon på ditt betalingsmiddel for å sikre at det finnes tilstrekkelig midler til å dekke kjøpesummen og fullføre transaksjonen.  Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering.
Hvis du bruker betalingskort eller PayPal som betalingsmetode, blir du belastet når vi bekrefter din ordre og levering er iverksatt hos oss. Dette gjelder også ved forhåndsbestilling av produkter som blir tilgjengelig fram i tid eller har en ubekreftet leveringsdato.
Om forsendelsen returneres uavhentet vil et gebyr på opptil kr 500,-  bli holdt tilbake for å dekke våre utlegg.
5. Returrett
Hvis du ønsker å bruke angrefristen din på en ordre du har bestilt må du sende varene tilbake i uåpnet og original emballasje. Fraktkostnadene ved retur må dekkes av kunden. Du må også huske å sende med en kopi av faktura, utfylt angrerettsskjema (sendes ut på e-post med hver bestilling), samt et skriv som forklarer at du vil benytte din angrefrist. Husk å legge ved ditt kontonummer slik at vi kan kreditere beløpet for de returnerte varene. Varer som returneres skal være ubrukt og i original emballasje. Hvis varen har blitt modifisert av kunden slik at varen ikke kan selges som ny gjelder ikke angreretten.
Normal behandlingstid fra vi har mottatt sendingen er 1-4 dager. I høysesongen kan behandlingstiden være opptil 5-7 dager. Når en retur er ferdig behandlet vil du få tilsendt en e-post fra oss med hvilke varer du har returnert og verdien for de.
Vi anbefaler at du bruker Posten sin Norgespakke når du sender varer i retur. Dette gir deg mulighet til å spore pakken i etterkant. Varer som blir sendt tilbake med andre metoder sendes på eget ansvar.
Retur som blir sendt tilbake med postoppkrav vil ikke bli hentet.
Ved retur i forbindelse med reklamasjon/garanti skal retur avtales med oss på forhånd. Dette er på grunn av at ikke alle leverandører krever varen i retur. Når det er en mulighet til å reparere produktet vil dette bli gjort av ansvarlig leverandør. Hvis ikke vi erstatte produktet med ny vare av samme type. Skulle varen være utgått vil vi kontakte deg for å bli enige om et alternativt produkt. En vare som skal reklameres på må ikke brukes etter at feil er oppdaget.
Varen returneres til:
CategoryOne AS
Fagerstrandveien 38D
1368 Stabekk
6. Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om, og eventuelt når, levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Vi gir deg valget mellom å opprettholde ordren, fastsette ny leveringsdato eller kansellere ordren med tilbakebetaling av innbetalt beløp.  
Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser.
Du kan lese mer om dine ordre på 'min konto' på www.categoryone.cc eller ta kontakt med oss på hello@categoryone.cc
7. Reklamasjon
Etter at du har mottatt produktene, anbefaler vi at du så snart som mulig undersøker om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Retten til å reklamere gjelder i et år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år.
8. Angrerett
Du har rett til å benytte deg av angreretten innen 14 dager fra du har mottatt varen uten å oppgi noen grunn for dette. For å benytte angreretten må du kontakte oss via e-post hello@categoryone.cc. Der må du på en utvetydig måte gi beskjed om at du ønsker å gå fra avtalen. Du kan benytte angrerettskjema du får ved utsending av ordrebekreftelse, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender melding om at du vil benytte deg av angreretten før angrefristen utløper.
Virkningene av angreretten.
Dersom du går fra denne avtalen skal vi tilbakebetale alle betalinger som vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste standardleveringen vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.
Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.
I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt frem dokumentasjon på av varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.
Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du har underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.
Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.
Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.
Varen kan returneres til vårt retursenter:
CategoryOne AS
Fagerstrandveien 38D
1368 Stabekk
9. Personopplysninger
Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det.
Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.
Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
* du har samtykket i utleveringen, eller
* når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
*  i lovbestemte tilfelle.
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via e-post på hello@categoryone.cc
10. Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
11. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.
12. Sendinger til Svalbard/Jan Mayen og utlandet
Vi sender ikke pakker til Svalbard eller utlandet for øyeblikket.